81 İLE PANDEMİ HASTANESİ GENELGESİ

Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelge ile pandemi hastaneleri belirlendi.

Sağlık Bakanlığı’nca 81 il sağlık müdürlüğüne gönderilen genelge ile bünyesinde enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji, göğüs hastalıkları, iç hastalıkları uzmanı hekimlerden en az 2’si ve 3’üncü seviye erişkin yoğun bakım yatağı bulunan tüm hastanelerin ‘pandemi hastanesi’ olarak kabul edileceği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 81 il sağlık müdürlüğüne ‘pandemi hastaneleri’ konulu genelge gönderdi.
Genelgede, Çin Halk Cumhuriyeti’nde ortaya çıkan ve çeşitli ülkelerden bildirimi yapılan yeni bir alt tipe bağlı koronavirüs hastalığı COVİD-19’un tüm dünya için halk sağlığı tehdidi oluşturduğu ve bakanlık tarafından da yakından takip edildiğine dikkat çekildi. Dünya Sağlık Örgütü’nün önerileri de dikkate alınarak hastalığa karşı gerekli önlemlerin alındığı, hastalığın ülkede yayılımının önüne geçilmesi amacıyla Bilim Kurulu’nun düzenli toplanıp değerlendirmeler yaptığı belirtildi. Birçok alanda tedbirler alınmakla birlikte gerek hasta ve hasta yakınları gerek ise sağlık kuruluşlarındaki yoğunluğun en aza indirilmesi ve sağlık personeli üzerindeki yükün azaltılması amacıyla tüm sağlık hizmet sunucularında tedbirler alınmasına ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.
PANDEMİ HASTANELERİ
Genelgede alınan tedbirler şöyle sıralandı:
“Sağlık kurumlarına müracaat eden hastaların, COVID-19 tanısı kesinleşinceye kadar Sağlık Bakanlığı hastaneleri, devlet ve vakıf üniversitesi hastaneleri ile tüm özel sağlık kuruluşlarınca kabul ve tedavi süreçlerinin yapılması zorunludur. Bünyesinde enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji, göğüs hastalıkları, iç hastalıkları uzmanı hekimlerden en az 2’si ve 3’üncü seviye erişkin yoğun bakım yatağı bulunan hastaneler, ‘pandemi hastanesi’ olarak kabul edilir. Pandemi süresince enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji, iç hastalıkları veya göğüs hastalıkları uzmanı başka bir hastaneden görevlendirme yolu ile karşılanabilir. Pandemi hastanesi, COVID-19 tanısı almış (test pozitif) vakaların tedavi sürecinin yapılmış olduğu hastane olarak tanımlanır.”
‘PANDEMİ EYLEM PLANI’
Hastane bünyesinde Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘Pandemi Eylem Planı’na göre ‘Pandemi Genel Koordinasyon Ekibi’ oluşturulması gerektiğine işaret edilerek, “Pandemi hastanelerinde; pandemi hastalarına ayrılmış bir klinik ve bir yoğun bakım ünitesi belirlenmeli ve bu vakalar için rezerve edilmelidir. Vaka sayısının artması durumunda diğer yoğun bakım ünitesi ve servislerin hangi sıra ile ayrılacağı belirlenmelidir. Tedavisi başlamış ve devam etmesi gereken hastaların bulunduğu; onkoloji-hematoloji ve radyasyon onkolojisi klinikleri, organ nakli klinikleri ve kemik iliği nakil merkezlerindeki yataklar mümkün olduğu kadar normal olarak kullanılmaya devam edilecektir. Pandemi hastanelerinde COVID-19 tanısı almış hastalar dışındaki hastaların hangi servis ve yoğun bakımlarda izleneceği belirlenmelidir” ifadeleri kullanıldı.
2’NCİ BASAMAK HASTANELER
​Genelgede, pandemi hastanelerinin yetersiz kaldığı yerlerde 2’nci basamak erişkin yoğun bakım ünitesi bulunan hastanelerin de pandemi hastanesi olarak hizmet verecek şekilde organize edilmesi istenerek, şöyle denildi:
“Pandemi hastalarına ayrılmış klinik ve yoğun bakım yataklarına gidiş güzergahı belirlenir ve bu güzergah üzerinde gerekli tedbirler alınır. Pandemi hastanelerinde gerek klinik gerekse ameliyathane ve doğumhanelerde çalışacak personelin vardiyalar şeklinde isimleri ve unvanları belirlenir. Pandemi hastanelerinde COVID-19 ile enfekte vakaların cerrahi müdahalelerinin yapılabileceği 1 ameliyathane odası ve kadın hastalıkları ve doğum kliniklerinin olduğu hastanelerde enfekte gebelerin doğum yapabilecekleri 1 doğum odasının belirlenmesi ve rezerve olarak tutulması gerekmektedir. Pandemi hastanesinin başhekimi/mesul müdürü, normal işleyişini aksatmayacak şekilde klinik yatakların, yoğun bakımların, ameliyathanenin kullanılması ve personel görevlendirmesi konusunda tam yetkilidir. İl Sağlık Müdürleri tüm sağlık tesislerindeki gerekli personelin il içinde yer değişikliğini yapmakta tam yetkilidir. COVID-19 tanısı konmuş hastaların müracaat ettiği pandemi hastanesi olmayan il/ilçe hastanelerinde, bu hastaların sevki gerçekleştirilir. Hastaların sevki il içi veya il dışı 112 Komuta Kontrol Merkezleri tarafından koordine edilir.”
Sağlık kurumlarına müracaat eden hastaların, COVID-19 tanısı kesinleşinceye kadar Sağlık Bakanlığı hastaneleri, Devlet ve Vakıf Üniversitesi hastaneleri ile tüm özel sağlık kuruluşlarınca kabul ve tedavi süreçlerinin yapılması zorunludur.
Öte yandan ‘pandemi hastanesi’ olarak belirlenen hastanelerde normal hastalara bakılmaya devam edileceği, tanı konulan hastalar için klinik ve yoğun bakım ünitelerinin ayrılacağı bildirildi.

 

Bir cevap yazın

ABONE OL

error: Content is protected !!