YAPTIĞIMIZ İYİLİKLER MUTLAKA BİLİNÇLİ OLMALI

Bilinçsizce yapılan bir iyilik karşı taraf için kötülüğe dönüşebilir.

Yaptığımız her şeyde bilinçli olmak önemlidir. Hele hele birine iyilik yaparken bu durum daha büyük önem arz
etmektedir. Aksi takdirde yaptığımız iyilik atalarımızın tabiriyle “Kaş yapayım derken göz
çıkarma” yla sonuçlanabilir. Bu durum bizde bin pişmanlık oluştururken iyilik yapılan kişide
de tam bir hayal kırıklığı oluşturabilir.

“İyilik yaptım kötülük buldum” ya da “İyilik yaptım kıymeti bilinmedi” gibi sözler
aslında bilinçsizce yapılan iyiliğin kötülüğe dönüştüğünü kanıtlayan ifadelerdir. Örneğin
çocuklarımızın yerli yersiz isteklerini hemen karşılamak onlara yapılmış bir iyilik değil,
kötülüktür. Çünkü böyle yaparak çocuklarımıza çaba sarf etmeden veya katkıda bulunmadan
bir şeye sahip olmak gibi kötü bir alışkanlık aşılamış oluyoruz. Eğer anne-baba tutumlarını
değiştirmezlerse bu çocukların bu alışkanlıklarını ileriki yıllarında da göstermeleri
kaçınılmazdır. Bu durum gerek arkadaşlık ilişkilerine gerekse evlilik hayatlarına olumsuz
olarak yansıyacaktır.

Bazen en büyük hediye hiçbir şey vermemektir. Bazen en büyük iyilik kişinin
yaptıklarının sonucuna acı acı katlanmasıdır. Çünkü hep almaya alışmış insana sürekli vermek
zorunda kalırsınız. Vermediğiniz zaman ilişkiniz bozulur.

Her türlü zararı ve cezası annebabası tarafından karşılanan bir birey kanun, kural tanımaz.

Her türlü olumsuz davranışıanne-babası tarafından örtülen bir çocuk doğru ve yanlışı ayırt edemez.
Çocuğumuzun davranışlarına adil bir yargıç gibi yaklaşmalıyız. İyi yaptıklarını
ödüllendirmeli, kötü yaptıklarını cezalandırmalıyız. Aslında gerçek sevgi ve gerçek iyilik de
budur. Aksi takdirde kanun, kural tanımaz, her şeyi kendi çıkarları doğrultusunda kodlamış
bireyler yetiştiririz. Zaten bu bireylerin oluşturduğu toplumlar da hepimizin şikayet ettiği
toplumlar değil midir?

Öyleyse yapılması gereken bellidir. İyilik yapmak demek yerine ve zamanına göre
uygun adım atmak ve uygun davranışta bulunmak demektir. Yerinde verilen ceza en büyük
iyilik ve rehberliktir. Yerinde verilen ödül en büyük iyilik ve teşviktir. Diğer yandan
duygularımızı işin içine katarak, doğruyu ve yanlışı birbirine karıştırarak sergilediğimiz
davranışlar ve takındığımız tutumlar bir çuval inciri berbat etmekten başka bir şey değildir.

Bilinçli yapılmayan bir iyiliğin kolayca kötülüğe dönüşebileceğini bileceğimiz ve ona
uygun davranacağımız o güzel ve mutlu günlere beraberce el ele.

Bir cevap yazın

ABONE OL

error: Content is protected !!