BÜYÜK RESİM

Zaman zaman kendimize, zaman zaman çevremize ve ülkemize “Kutunun Dışından”
bakabilmek hepimize derinlemesine üç boyutlu bir bakış açısı kazandırır. O zaman birkaç
noktaya takılıp resmin tamamını gözden kaçırmamış oluruz. Resmin tümünü görenler ise
resimle ilgili her zaman daha iyi bir değerlendirme yaparlar.

Yıl 2022. Çok değil, daha yüz yıl önce Anadolu’nun büyük bir kısmı işgal altındaydı.
Avrupa bu topraklarda bize yaşam hakkı tanımamakta kararlıydı. Tıpkı bugün Doğu
Akdeniz’de bize yaşam hakkı tanımak istemedikleri gibi. O zamanın süper gücü İngiltere
işgalin lojistiğini sağlıyor Yunanlı askerleri kendi elleriyle İzmir’e çıkarıyordu. Tıpkı bugünün
süper gücü ABD’nin Yunanistan’ı desteklemesi ve adeta orayı bir ABD üssü haline getirmesi
gibi. Üstelik AB’nin desteğini de arkasına alıyor.

Savunma sanayiinde hızla dışa bağımlılığını azaltan Türkiye, başta ABD ve AB olmak
üzere mutlaka durdurulması gereken bir güç olarak görülüyor. Çünkü bu gücü Libya, Karabağ
ve Suriye örneklerinde çok net bir şekilde gördüler. Bu durdurmayı gerçekleştirmek için
ekonomik, diplomatik ve askeri alanlarda her türlü aracı kullanıyorlar ve kullanmaya da
devam edecekler.

Benim kişisel kanaatim bu durdurma denemesini Doğu Akdeniz üzerinden ve
Yunanistan’ı kullanarak yapacaklar. Yunanistan bu kullanıma hazır. Peki bizler üzerimize
kabararak gelen tehlikenin farkında mıyız? Şu an diplomasi ve ekonomi üzerinden kurgulanan
soğuk bir savaşın içinde olduğumuzun kaç kişi farkında? Bu soğuk savaşın önümüzdeki
günlerde sıcak bir çatışmaya dönme ihtimalini kaç kişi aklına getiriyor? Sivil savunma
bilgilerimiz ve tatbikatlarımız ne düzeyde?

Yunanistan gerek ekonomik, gerek diplomasi, gerekse askeri açıdan aradığı desteği
fazlasıyla görüyor. Böylesi bir desteklenme gözlerini döndürebilir. Sıcak bir çatışmayı göze
alabilirler. Elbette devletimiz gerekli tedbirleri alıyordur. Peki bizler birey ve toplum olarak
büyük resmi görebiliyor muyuz? Gerek ekonomik, gerek diplomatik, gerekse askeri olarak
etrafımızda oluşturulan ablukanın farkında mıyız?

Sorunlar suçlayarak değil, çözüm önerileri getirilerek çözülür. Eğer birisi hiçbir çözüm
önerisi getirmeden sadece suçlayıcı bir dille eleştiriyorsa emin olun ki o kişinin ya düşünme
becerisi yoktur ya da o sorunun çözülmesini asla istemiyordur. Hatta sorunun daha da
büyüyerek işin içinden çıkılmaz hale gelmesi için gayret sarf ediyordur.

Gün büyük resmi görme günüdür. Gün sorunlarımıza sağ duyu ile çözümler üretme
günüdür. Gün felaketleri fırsat bilip, milletin çıkarlarını bir kenara itip kendi kesesine
çalışanları ve haksız kazanç sağlayanları durdurma günüdür. Gün söylemlerimizi yumuşatma
ve bizi bizden başka candan bağrına basacak kimse olmayacağını anlama günüdür.

Akıllı insan felaket kapısını çalmadan tehlikenin farkına varan ve ona göre önlem
alandır. Birbirini uyaran ve ortak değerler etrafında birleşmeye çağırandır.

Büyük resmi göreceğimiz, tehlikenin farkına varacağımız ve ona göre önlem
alacağımız o güzel ve mutlu günlere beraberce el ele.

Bir cevap yazın

ABONE OL

error: Content is protected !!